THI CÔNG HỆ THỐNG BỒN XĂNG/ DẦU CN- HT BỒN XĂNG, DẦU TRUNG TÂM
prev
  • THI CÔNG HỆ THỐNG BỒN XĂNG/ DẦU CN- HT BỒN XĂNG, DẦU TRUNG TÂM
next

Chuyên g/c và Lắp đặt: HỆ THỐNG BỒN, ỐNG CN, CYLOS(SILO), HOPPER INOX-THÉP- NHÔM HỢP KIM NHÔM CN - ĐỒNG CN, LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CN:"HỆ THỐNG BỒN, CYLOS/ SILO CN, BỒN ÁP LỰC, HT BỒN GAS/ LPG/ NITƠ CN- BỒN GIA NHIỆT- BỒN, ỐNG CHỨA THỰC PHẨM/ VI SINH- BỒN CHỨA NƯỚC SẠCH, BỒN CHỨA NƯỚC THẢI CN- ỐNG CN- KHO BỒN XĂNG, DẦU CN- KHO BỒN HÓA CHẤT, AXIT, DUNG MÔI CN, H2SO4- BỒN KHUẤY CN":

THI CÔNG BỒN DẦU CN- HT BỒN DẦU TRUNG TÂM

Đặt hàng

Chi tiết

THI CÔNG BỒN DẦU CN- HT BỒN DẦU TRUNG TÂM