THI CÔNG BỒN GAS/ LPG- BỒN ÁP LỰC- BỒN CHỨA KHÍ NITƠ CN: 0974060068
prev
  • THI CÔNG BỒN GAS/ LPG- BỒN ÁP LỰC- BỒN CHỨA KHÍ NITƠ CN: 0974060068
next

Chuyên g/c và Lắp đặt: HỆ THỐNG BỒN, ỐNG CN, CYLOS(SILO), HOPPER INOX-THÉP- NHÔM HỢP KIM NHÔM CN - ĐỒNG CN, LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CN:"HỆ THỐNG BỒN, CYLOS/ SILO CN, BỒN ÁP LỰC, HT BỒN GAS/ LPG/ NITƠ CN- BỒN GIA NHIỆT- BỒN, ỐNG CHỨA THỰC PHẨM/ VI SINH- BỒN CHỨA NƯỚC SẠCH, BỒN CHỨA NƯỚC THẢI CN- ỐNG CN- KHO BỒN XĂNG, DẦU CN- KHO BỒN HÓA CHẤT, AXIT, DUNG MÔI CN, H2SO4- BỒN KHUẤY CN":

Đặt hàng

Chi tiết