LỐC ỐNG- VE CHỎM CẦU- UỐN ỐNG, UỐN TÔN, UỐN THÉP HÌNH CN- 0974060068
prev
  • LỐC ỐNG- VE CHỎM CẦU- UỐN ỐNG, UỐN TÔN, UỐN THÉP HÌNH CN- 0974060068
next

LỐC THÉP- INOX CN:

- NHẬN LỐC ỐNG, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN.

- NHẬN VE CHỎM CẦU, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN, ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI.

- NHẬN LỐC THÉP HÌNH, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN.

Đặt hàng

Chi tiết

LỐC THÉP- INOX CN:

- NHẬN LỐC ỐNG, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN.

- NHẬN VE CHỎM CẦU, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN, ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI.

- NHẬN LỐC THÉP HÌNH, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN.